Ο Batman στην Οθόνη (Μέρος Α’) – Aπό τη δημιουργία ως τα φωτεινά ’60s

Το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στον World’s Greatest Detective