Συνέντευξη για την έκθεση Democrisis – «Είμαστε γελοιογράφοι, όχι γελωτοποιοί»

Συνέντευξη με τους Πάνο Ζάχαρη, Μαρία Τζαμπούρα και John Antono για την έκθεση Democrisis Δημοκρατία σε Κρίση