Το χρέος της επιστημονικής φαντασίας στον Κόκκινο Οκτώβρη

Make It So’: ‘Star Trek’ and Its Debt to Revolutionary Socialism