Σινγκάλ – Η ιστορία της γεονοκτονίας των Γεζίντι απ’ τον ISIS

Η ιστορία της επίθεσης του ISIS στο όρος Σινγκάλ, που χαρακτηρίστηκε απ’ τα Ηνωμένα Έθνη ως γενοκτονία