Ετικέτα: όχι μόνο μια άμεση υπόσταση αλλά και μια εγγύτητα που την έχουν ανάγκη. Οι Νύφες του Δράκουλα